<div align="center"> <h1>Galeria --warnke8 --</h1> <h3>Galeria grafiki i fotografii -- warnke8 --</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.powiat.mielec.pl/krawiec/warnke8/" rel="nofollow">www.powiat.mielec.pl/krawiec/warnke8/</a></p> </div>